معنی و ترجمه کلمه rational به فارسی rational یعنی چه

rational


خردگرا،مستدل ،مدلل ،معقول ،عقلانى ،منطقى ،گويا،عقلى ،عقلايى
روانشناسى : عاقلانه
بازرگانى : عقلائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها