معنی و ترجمه کلمه rationalism به فارسی rationalism یعنی چه

rationalism


فلسفه اصالت عقل ،فلسفه عقلانى ،عقل گرايى
قانون ـ فقه : سيستم فکرى که عقل و استدلال عقلى را مقدم بر هر چيز جهت کشف حقيقت مى داند
روانشناسى : خردگرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها