معنی و ترجمه کلمه rationalist به فارسی rationalist یعنی چه

rationalist


)rationalist(معتقد به فلسفه عقلانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها