معنی و ترجمه کلمه rationality به فارسی rationality یعنی چه

rationality


عقلانيت
روانشناسى : خردپذيرى
بازرگانى : عقلانيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها