معنی و ترجمه کلمه rationalization به فارسی rationalization یعنی چه

rationalization


انطباق با اصول عقلانى ،عقلانى کردن ،توجيه عقلى
روانشناسى : دليل تراشى
بازرگانى : عقلائى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها