معنی و ترجمه کلمه rationed items به فارسی rationed items یعنی چه

rationed items


اقلام جيره بندى شده
علوم نظامى : اماد جيره بندى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها