معنی و ترجمه کلمه rationlism به فارسی rationlism یعنی چه

rationlism


بازرگانى : خردگرائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها