معنی و ترجمه کلمه ratline به فارسی ratline یعنی چه

ratline


(د.ن ).نردبان طنابى کشتى
علوم نظامى : عمليات عبور دادن مواد و پرسنل بطور پنهانى از مرز يا داخل داخل منطقه دشمن
علوم دريايى : طناب پيراج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها