معنی و ترجمه کلمه ravellings به فارسی ravellings یعنی چه

ravellings


نخهاى ريش شده واويخته ازلبه پارچه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها