معنی و ترجمه کلمه raven به فارسی raven یعنی چه

raven


)ravin(کلاغ سياه ،غراب ،کلاغ زنگى ،مشکى ،حرص زدن ،غارت کردن ،قاپيدن ،با ولع بعليدن ،صيد،طعمه شکارى ،چپاول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها