معنی و ترجمه کلمه raw material stock به فارسی raw material stock یعنی چه

raw material stock


بازرگانى : موجودى مواد اوليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها