معنی و ترجمه کلمه raw materials به فارسی raw materials یعنی چه

raw materials


مواد خام
معمارى : مواد خام
قانون ـ فقه : مواد اوليه
بازرگانى : مواد اوليه ،مواد خام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها