معنی و ترجمه کلمه rawhide به فارسی rawhide یعنی چه

rawhide


خامسوز،پوست خام ،پوست دباغى نشده ،تازيانه زدن
علوم مهندسى : پوسته خام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها