معنی و ترجمه کلمه rayleigh scattering به فارسی rayleigh scattering یعنی چه

rayleigh scattering


علوم هوايى : تفرق عادى تابشها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها