معنی و ترجمه کلمه rdbms به فارسی rdbms یعنی چه

rdbms


داده رابطه اى
کامپيوتر : سيستم مديريت پايگاه داده هاى رابطه اى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها