معنی و ترجمه کلمه re lay به فارسی re lay یعنی چه

re lay


دوباره گذاردن يا قرار دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها