معنی و ترجمه کلمه re lay به فارسی re lay یعنی چه

re lay


دوباره گذاردن يا قرار دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها