معنی و ترجمه کلمه re به فارسی re یعنی چه

re


برگشت دادن ،درباره ،عطف به ،با توجه به( مخفف)reference
قانون ـ فقه : درباره.....

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها