معنی و ترجمه کلمه reaction equation به فارسی reaction equation یعنی چه

reaction equation


معادله واکنش
بازرگانى : معادله عکس العمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها