معنی و ترجمه کلمه reactive type به فارسی reactive type یعنی چه

reactive type


روانشناسى : سنخ واکنشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها