معنی و ترجمه کلمه reading به فارسی reading یعنی چه

reading


تفسير،استنباط،نظريه ،خواندن ،قرائت ،مطالعه
علوم مهندسى : قرائت
قانون ـ فقه : شور
روانشناسى : خواندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها