معنی و ترجمه کلمه ready cap به فارسی ready cap یعنی چه

ready cap


علوم نظامى : حالت انتظار هواپيماى جنگنده براى پرواز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها