معنی و ترجمه کلمه ready cap به فارسی ready cap یعنی چه

ready cap


علوم نظامى : حالت انتظار هواپيماى جنگنده براى پرواز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها