معنی و ترجمه کلمه ready for operation به فارسی ready for operation یعنی چه

ready for operation


علوم مهندسى : اماده کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها