معنی و ترجمه کلمه ready reckoner به فارسی ready reckoner یعنی چه

ready reckoner


کتابچه ياجدولى که حسابهاى عمل شده واماده دران موجوداست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها