معنی و ترجمه کلمه real purchasing power به فارسی real purchasing power یعنی چه

real purchasing power


بازرگانى : قدرت خريد واقعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها