معنی و ترجمه کلمه real time image generatiom به فارسی real time image generatiom یعنی چه

real time image generatiom


کامپيوتر : توليد تصوير انى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها