معنی و ترجمه کلمه real به فارسی real یعنی چه

real


ارزش واقعى هر کالا يا خدمت در حالتى که با پول اندازه گيرى شود،راستين ،حقيقى ،واقعى ،موجود،غير مصنوعى ،طبيعى ،اصل ،بى خدشه ،صميمى
معمارى : حقيقى
قانون ـ فقه : حقيقى ،حقوق راجعه به اموال غير منقول
روانشناسى : واقعى
ب ازرگانى : غير پولى
علوم هوايى : حقيقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها