معنی و ترجمه کلمه realm به فارسی realm یعنی چه

realm


کشور،حدود،حوزه ،قلمرو سلطان ،متصرفات ،مملکت ،ناحيه
قانون ـ فقه : سلطنت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها