معنی و ترجمه کلمه reasonableness of terms in contract به فارسی reasonableness of terms in contract یعنی چه

reasonableness of terms in contract


بازرگانى : معقول بودن شرايط قرارداد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها