معنی و ترجمه کلمه rebarbative به فارسی rebarbative یعنی چه

rebarbative


تحريک کننده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها