معنی و ترجمه کلمه rebelliously به فارسی rebelliously یعنی چه

rebelliously


ياغيانه ،متمردانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها