معنی و ترجمه کلمه rebuttal به فارسی rebuttal یعنی چه

rebuttal


رد،تکذيب ،دفع ،عمل متقابل ،پس زنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها