معنی و ترجمه کلمه rebutting evidence به فارسی rebutting evidence یعنی چه

rebutting evidence


شاهد معارض
قانون ـ فقه : رد دليل ،دليل معارض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها