معنی و ترجمه کلمه recalcitrate به فارسی recalcitrate یعنی چه

recalcitrate


پشت پا زدن ،سرباز زدن ،سر پيچيدن ،تمرد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها