معنی و ترجمه کلمه recarburize به فارسی recarburize یعنی چه

recarburize


علوم مهندسى : کربن گيرى مجدد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها