معنی و ترجمه کلمه receiving basin به فارسی receiving basin یعنی چه

receiving basin


معمارى : حوضچه ابگير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها