معنی و ترجمه کلمه recent به فارسی recent یعنی چه

recent


تازه ،اخير،متاخر،جديدالتاسيس
قانون ـ فقه : متاخر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها