معنی و ترجمه کلمه reception به فارسی reception یعنی چه

reception


پذيرا شدن ،پذيرايى ،مهمانى ،دريافت ،پذيرش ،قبول ،برخورد
علوم مهندسى : وصول
علوم نظامى : قدرت پذيرش پذيرايى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها