معنی و ترجمه کلمه recipe به فارسی recipe یعنی چه

recipe


دستورالعمل ،دستور خوراک پزى ،خوراک دستور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها