معنی و ترجمه کلمه recommended retail price به فارسی recommended retail price یعنی چه

recommended retail price


بازرگانى : قيمت توصيه شده براى مصرف کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها