معنی و ترجمه کلمه reconcider به فارسی reconcider یعنی چه

reconcider


تجديد نظر کردن در
علوم مهندسى : بررسى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها