معنی و ترجمه کلمه reconcile به فارسی reconcile یعنی چه

reconcile


صلح دادن ،اشتى دادن ،تطبيق کردن ،راضى ساختن ،وفق دادن
قانون ـ فقه : تصفيه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها