معنی و ترجمه کلمه reconnaissance party به فارسی reconnaissance party یعنی چه

reconnaissance party


گروه شناسايى
علوم نظامى : قسمت شناسايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها