معنی و ترجمه کلمه reconnaissance به فارسی reconnaissance یعنی چه

reconnaissance


شناسايى ،بازديد مقدماتى ،اکتشاف
علوم نظامى : شناسايى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها