معنی و ترجمه کلمه reconsider به فارسی reconsider یعنی چه

reconsider


تجديدنظر کردن ،مجددا در امرى مطالعه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها