معنی و ترجمه کلمه reconsignment به فارسی reconsignment یعنی چه

reconsignment


تجديد بارنامه کردن
علوم نظامى : تنظيم مجدد بارنامه براى تحويل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها