معنی و ترجمه کلمه reconstitute به فارسی reconstitute یعنی چه

reconstitute


تجديد ساخت ،تنظيم مقياس کردن ،تصحيح مقياس کردن عکس يا نقشه ،بهم پيوستن
علوم نظامى : خيساندن اماد يا جيره خشک شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها