معنی و ترجمه کلمه reconstruction به فارسی reconstruction یعنی چه

reconstruction


تجديد بنا،نوسازى ،نمونه مطابق اصل ،مدل
علوم مهندسى : احياء
کامپيوتر : دوباره سازى
معمارى : بازسازى
روانشناسى : بازسازى
بازرگانى : ترميم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها