معنی و ترجمه کلمه recoverable item به فارسی recoverable item یعنی چه

recoverable item


وسيله قابل اخراجات
علوم نظامى : وسيله قابل تعمير و به کار انداختن وسايل قابل بازيابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها