معنی و ترجمه کلمه recreation به فارسی recreation یعنی چه

recreation


روحيه و رفاه ،سرگرمى( تفريح)،خلق مجدد،تفريح ،سرگرمى
معمارى : باز افرينى
روانشناسى : سرگرمى
علوم نظامى : سرگرمى وسايل تفريح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها