معنی و ترجمه کلمه recrement به فارسی recrement یعنی چه

recrement


ابگونه اى که از خون دفع ودوباره درخون جذب ميشود،پس مانده ،اخال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها